.

Badanie rynku pod kątem satysfakcji i czestotliwości używania kart płatniczych

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

1. Jakiej formy płatności najczęściej używasz?

2

2. Jeśli korzystasz z kart płatniczych, jakiego typu kart używasz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Select one or more answers