Imago-onderzoek Voedselbank Nederland

Beste respondent,

Wij zijn Emmaly, Lucia en Floor, tweedejaarsstudenten van de opleiding Communicatie aan de NHL Stenden. Voor het vak Communicatiestrategie voeren wij onderzoek uit naar het imago van onze opdrachtgever, Voedselbank Nederland. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe Voedselbank Nederland wordt waargenomen door het publiek en hoe dit imago kan worden verbeterd.


De vragenlijst bestaat uit 15 vragen, waarvan 10 vragen gebruik maken van een schaal waarop je kunt aangeven in hoeverre je het eens bent en hoe belangrijk je iets vindt. De schalen variëren van "helemaal oneens" tot "helemaal eens" en van "zeer onbelangrijk" tot "zeer belangrijk". De vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten en bevat voornamelijk gesloten vragen. Jouw antwoorden zullen volledig vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor academische doeleinden. Alvast hartelijk dank voor je deelname!


Enquête starten