Voľby vedenia Toastmasters Trnava 2023/2024

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník