UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Nowoczesnej .N bank pomysłów i mapa potrzeb dla Koła.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Nowoczesna Koło rusza z projektem Banku Pomysłów i Mapy Potrzeb dla Miasta Koło. Jest to projekt poprzez który Nowoczesna w Kole chce zachęcić do zgłaszania potrzeb mieszkańców oraz pomysłów związanych z rozwojem miasta Koła. Ankieta jest dobrowolna, w pełni anonimowa i nikt poza administratorem nie ma dostępu do jej wyników.

1 Czy uważasz, że Koło jest przyjaznym miastem?
Wymagana odpowiedź

2 Czy uważasz, że Koło jest bezpiecznym miastem?
Wymagana odpowiedź

3 Dla bezpieczeństwa mieszkańców Koła miasto powinno:
Wymagana odpowiedź

4 Czego Twoim zdaniem brakuje w Kole?
Wymagana odpowiedź

Zaznacz trzy najważniejsze dla Ciebie.

5 Jeśli przez jeden dzień byłbyś burmistrzem miasta Koło. Jakie byłby twoje 3 pierwsze decyzje?
Wymagana odpowiedź

6 Czy podobają Ci się zmiany personalne w Urzędzie Miasta i Spółkach Miejskich?
Wymagana odpowiedź

7 Dla rozwoju gospodarczego miasta Koła czy jesteś za połączeniem Gminy Wiejskiej i Miejskiej?
Wymagana odpowiedź

8 Mając do dyspozycji budżet w wysokości 5 mln. PLN uważasz, że powinien zostać on przeznaczony na inwestycje (poprawa infrastruktury drogowej, uzbrojenie terenu, tworzenie miejsc pracy, itp...) które w przyszłości przyniosą miastu dochody czy powinien od razu zostać przeznaczone na bieżące zaspokojenie potrzeb, bez względu na sytuację finansową (budowa lokali mieszkalnych, poprawa wyglądu kolskich parków, itp.)?
Wymagana odpowiedź

9 Czy uważasz, że w Kole powinny funkcjonować?
Wymagana odpowiedź

10 Jakich inwestycji oczekiwałbyś w najbliższym czasie w Kole?
Wymagana odpowiedź

11 Czy miasto powinno sprzedawać mieszkania komunalne?
Wymagana odpowiedź