UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Urazy narządu ruchu w kolarstwie górskim

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Gromadzę statystki do swojej pracy dyplomowej. Ankieta skierowana jest do osób, które doznały urazów w trakcie uprawiania kolarstwa górskiego. Formularz jest anonimowy oraz ma charakter badawczy.

Dziękuję za poświęcony czas.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Waga
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Wzrost
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Od kiedy trenuje Pan/Pani kolarstwo górskie? (w latach, miesiącach)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jaka dyscyplinę kolarstwa górskiego Pan/Pani uprawia? (XC, Enduro)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak często uprawia Pan/Pani kolarstwo górskie?
Wymagana odpowiedź

Jaki jest przeciętny czas jednostki treningowej?
Wymagana odpowiedź

Czy przed treningiem wykonuje Pan/Pani dokładną rozgrzewkę?
Wymagana odpowiedź

Jakie stosuje Pan/Pani formy przygotowania do sezonu rowerowego?
Wymagana odpowiedź

Czy po treningu lub zawodach wykonuje Pan/Pani stretching (rozciąganie)?
Wymagana odpowiedź

Ile razy doznał Pan/Pani urazu sportowego?
Wymagana odpowiedź

Jaki był to uraz?
Wymagana odpowiedź

Jakie części ciała uległy urazom?
Wymagana odpowiedź

Kiedy najczęściej doznaje Pan/Pani urazów?
Wymagana odpowiedź

Jakie leczenie zastosowano u Pan/Pani po urazie?
Wymagana odpowiedź

Czy występowały u Pan/Pani w miejscu urazu?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Skostnienia
Ograniczenie ruchomości
Przykurcze
Blizny

Jak długo trwał proces rehabilitacji?
Wymagana odpowiedź

Czy po urazie korzystał Pan/Pani ze sprzętu ortopedycznego?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak to proszę podać jakiego typu?

Pozostało 250 znaków

Z jakiej formy rehabilitacji najczęściej korzystał Pan/Pani po urazie?
Wymagana odpowiedź

Z jakich zabiegów fizykoterapii Pan/Pani korzystał/a?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani skuteczność metody zastosowana w leczeniu urazu?
Wymagana odpowiedź

Co według Pan/Pani miało największy wpływ na powstanie kontuzji?
Wymagana odpowiedź

Czy mógł/a Pan/Pani uniknąć urazu?
Wymagana odpowiedź

Jaki był całkowity czas powrotu do zdrowia po urazie?
Wymagana odpowiedź

Czy po przebytym urazie udało się Panu/Pani powrócić do wcześniejszej formy?
Wymagana odpowiedź