.

Posouzení povědomí veřejnosti o kostní denzitometrii

Dobrý den, děkuji, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a Vaše údaje budou použity pouze pro účely výzkumu. 

Zabezpečeno
Dotazník o osteoporóze a kostní denzitometrii: Vaše povědomí a zkušenosti
1

Slyšeli jste někdy o kostní denzitometrii?

Vyberte jednu odpověď
2

Pokud ano, víte, co to je?

Vyberte jednu odpověď
3

Proč se provádí kostní denzitometrie?

Vyberte jednu odpověď
4

Kdo by měl podstoupit kostní denzitometrii?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často by se měla kostní denzitometrie provádět?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak se kostní denzitometrie provádí?

Vyberte jednu odpověď
7

Je kostní denzitometrie bolestivá?

Vyberte jednu odpověď
8

Kde se dá kostní denzitometrie provést?

Vyberte jednu odpověď
9

Je kostní denzitometrie hrazena zdravotním pojištěním?

Vyberte jednu odpověď
10

Slyšeli jste někdy o osteoporóze?

Vyberte jednu odpověď
11

Víte, jaké faktory přispívají ke vzniku osteoporózy?

Vyberte jednu odpověď
12

Víte jaké jsou hlavní příčiny vzniku osteoporózy?

Vyberte jednu odpověď
13

Máte strach z osteoporózy?

Vyberte jednu odpověď
14

Podstoupil/a jste někdy kostní denzitometrii?

Vyberte jednu odpověď
15

Pokud ne, zvažoval/a byste podstoupení kostní denzitometrie v budoucnosti?

Vyberte jednu odpověď
16

Máte v rodině anamnézu osteoporózy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Odkud jste se dozvěděli o kostní denzitometrii?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Jak byste hodnotil/a své povědomí o zdravotních rizicích spojených s osteoporózou?

Vyberte jednu odpověď
19

Máte dostatek informací o léčebných možnostech osteoporózy?

Vyberte jednu odpověď