Powered by

Chápání puberty a sexuálního styku v období dospívání

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen pro věkovou skupinu respondentů 13 až 18 let. Je zcela anonymní a výsledky budou použity pro zpracování mé absolventské práce.

Děkuji

Dominika Slámová, studentka posledního ročníku VOŠ 5. května.

Spustit dotazník teď