Prieskum spotrebiteľského správania na trhu bezlaktózových výrobkov

Dobrý deň, sme študentky 5. ročníka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom v Košiciach. Chceli by sme vás poprosiť o a vyplnenie nášho dotazníka na prieskum spotrebiteľského správania na trhu bezlaktózových výrobkov. Cieľom dotazníka je analyzovať preferencie a nákupného správania študentov pri kúpe bezlaktózových výrobkov, zistenie faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupné rozhodnutia a tiež porovnanie vnímania a preferencií rôznych značiek a typov bezlaktózových produktov. Vaše odpovede sú anonymné a výsledky dotazníka budú použité v našej semestrálnej práci na predmet Spotrebiteľské správanie. Vyplnenie celého dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 10 minút.

Spustiť dotazník