Wolontariat Europejski pierwszym krokiem do kariery zawodowej

Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy" zwraca się z gorrrrącą prośbą do Pani/Pana o wypełnienie ankiety nt. wolontariatu europejskiego.

Z góry serdecznie dziękujemy :)

---

SKE Młodzież dla Europy

Czy myślałeś/myślałaś kiedyś o wolontariacie europejskim?
Wymagana odpowiedź

Kto może zostać wolontariuszem europejskim?
Wymagana odpowiedź

Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa:
Wymagana odpowiedź

Co jest według Ciebie największą mocną stroną wolontariatu europejskiego?

Pozostało 250 znaków

Co jest według Ciebie najsłabszą stroną wolontariatu europejskiego?

Pozostało 250 znaków

Czy brałeś/brałaś kiedyś udział w wolontariacie europejskim bądź innym programie europejskim dla młodych ludzi? Jeśli tak, jak oceniasz swój wyjazd?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Twój wiek
Wymagana odpowiedź

Twoje miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź