Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jaké služby v našem infocentru nejraději využíváte?
Povinná odpověď