Vaše středisko volného času

Vážení sousedé,

chystáme pro vás v dohledné době otevření střediska volného času (dále jen "SVČ") v nově zrekonstruovaném domě v Truhlářské ul. čp. 8. SVČ zde bude pro vás, vaše děti, mládež i dospělé. Prosíme vás proto o vyplnění krátké ankety. Zajímá nás váš názor a vaše představa o náplni činnosti SVČ.

Děkujeme vám za spolupráci a o výsledku ankety vás budeme informovat do konce května.

Spustit dotazník