Umenie vo verejnom priestore, ako prostriedok rozvoja imaginácie vo výtvarnej edukácii detí mladšieho školského veku

Vážená učiteľka/ učiteľ, 

som študentkou primárneho vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka k mojej diplomovej práci. Dotazník sa zameriava na realizovanie aktivít s témou umenia vo verejnom priestore. Všetky odpovede budú využité len v rámci tejto diplomovej práce.

Krátke informácie k vypĺňaniu odpovedí:

- zaznačte Vami preferovanú odpoveď

- zvoľte vždy len jednu možnosť

- v prípade otázok bez možností, prosím doplňte krátku odpoveď.


Ďakujem. 

Bc. Dominika Kušnírová, DiS. art. Spustiť dotazník