Pocit bezpečí

Tento dotazník byl vytvořen při tvorbě Analýzy vnímání pocitu bezpečí v rámci evaluace projektu Asistenti prevence kriminality Liberec II.reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016920 Sběr dat z důvodu byl realizován prostřednictvím terénních výzkumníků a on line v prostředí sociálních sítí.  

Spustit dotazník