Optymalizacja podatkowa w świadomości przedsiębiorców

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza.

Niniejsza ankieta skierowana jest do przedsiębiorców i stanowi część moich badań naukowych dotyczących opinii przedsiębiorców na temat polskiego prawa podatkowego. Ma na celu zbadanie opinii przedsiębiorców na temat ryzyka podatkowego i stosowania optymalizacji podatkowej.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki badania ankietowego przedstawione zostaną jedynie w postaci zbiorczych opracowań z wykorzystaniem metod statystycznych przeznaczone tylko i wyłącznie do celów naukowych.

Z góry serdecznie dziękuję

Alicja Chróściel

Collegium Mazovia

Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Miejsce prowadzenia działalności
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Forma prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej to:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Jakie były Pana/Pani determinanty wyboru powyższej formy prowadzenia działalności gospodarczej?
Wymagana odpowiedź

Pana/Pani przedsiębiorstwo można zaliczyć do przedsiębiorstw:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Od jak dawna prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Obszar działalności Pana/Pani przedsiębiorstwa to obszar:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Branża, w której działa Pana/Pani przedsiębiorstwo to:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

1. Co sądzi Pani/Pan o polskim prawie podatkowym? Proszę zaznaczyć Pani/Pana preferencje w skali od 1 do 5 pomiędzy sugerowanymi odpowiedziami, np. uważając, że prawo podatkowe jest proste, proszę zaznaczyć 1, ale uważając, że niezbyt proste, ale średnio skomplikowane - proszę zaznaczyć 3, a skrajnie skomplikowane - proszę zaznaczyć 5
Wymagana odpowiedź

proste
skomplikowane
komunikatywne
niezrozumiałe
wzbudzające zaufanie podatnika
niewzbudzające zaufania podatnika
promujące przedsiębiorczość
nieprzyjazne przedsiębiorcom

Jak ocenia Pani/Pan częstotliwość zmian przepisów podatkowych?
Wymagana odpowiedź

Czy podatek PIT/CIT ma według Pana/ Pani prawidłową wysokość?
Wymagana odpowiedź

Dlaczego Pan/Pani płaci podatki?
Wymagana odpowiedź

Czy podejmuje Pan/Pani działania optymalizacyjne zmierzające do minimalizowania obciążeń podatkowych?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani opinii optymalizacja, której jedynym cel stanowi osiągnięcie korzyści podatkowej jest działaniem zasadnym dla każdego przedsiębiorcy?
Wymagana odpowiedź

Jakie strategie podatkowe Pan/Pani stosuje w ramach zarządzania finansami przedsiębiorstwa?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pana/Pani opinii optymalizacja podatkowa jest pojęciem tożsamym z:
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/ Pani, że sztuczne mnożenie kosztów przez przedsiębiorców jest uzasadnione?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli istniałaby możliwość zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym wysokim ryzyku podatkowym
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem unikanie opodatkowania związane jest z:
Wymagana odpowiedź

Czy zna Pan/Pani treść wprowadzonej 15 lipca 2016 do Ordynacji Podatkowej "Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania"?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani odczuciu po wprowadzeniu klauzuli prowadzenie działalności gospodarczej jest w stanie podwyższonej niepewności?
Wymagana odpowiedź