Verbetervoorstel: Toediening iv-medicatie bij een lopend infuus

Beste collega,


Voor mijn examen opdracht (verbetervoorstel) wil ik jullie

vragen deze enquête  in te vullen. 

Alvast heel veel dank.

Ariane


Enquête starten