Udržitelnost v hotelovém provozu

Vážení hosté,


zdvořile si Vás dovoluji požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který je zaměřen na zkoumání udržitelnosti v hotelnictví. Výsledky budou sloužit jako podklad pro mou závěrečnou práci.


Viktorie Canibalová,

studentka Slezské univerzity,

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné


Děkuji za Váš čas.

Spustit dotazník teď