Równowaga praca zawodowa – życie osobiste jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz