.

Studentbevraging 2023-2024

Beste student,


Omdat we continu werken aan de verbetering van ons onderwijs én jouw mening en input daarbij van wezenlijk belang zijn, willen we je vragen deze korte vragenlijst in te vullen. In algemeenheid zijn we benieuwd naar hoe jij de locatie, het onderwijs en de begeleiding ervaart.

Alvast bedankt voor de moeite die je neemt en jouw input!

Beveiligd

Algemeen, studie & planning

Hoe vind jij dat wij het onderwijs organiseren?

In welke klas zit jij?

Kies één antwoord

Wat vind jij van de onderwijsomgeving?

Hiermee bedoelen we de locatie, zoals (praktijk)lokalen en kantine. (Bij de laatste gaat het niet om de prijs maar om de uitstraling)

Ontbreekt er nog iets aan de locatie?

Kies één antwoord

Wat ontbreekt er nog?

Wat vind jij goed aan het onderwijs? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Kies één of meer antwoorden

Zijn er onderwijszaken waarvan jij vindt dat ze beter georganiseerd kunnen worden?

Hoe bevalt jouw rooster?

Heb je nog voldoende tijd voor zelfstudie?

Kies één antwoord

Hoeveel uur per week besteed je aan zelfstudie?

Kies één antwoord

Hoeveel uur per week besteed je EXTRA aan de voorbereiding op toetsen?

Kies één antwoord

Hoeveel studiedruk ervaar jij

Gebruik alleen cijfers, 1 is geen studiedruk - 10 is extreem veel studiedruk

Begeleiding & binding

Hoe tevreden ben jij over de begeleiding die je momenteel krijgt van school?

Kleinere coachgroepen betekent meer tijd voor jou, merk jij dit ook?

Kies één antwoord

In hoeverre voel jij je verbonden met de onderstaande onderdelen?

Kies één antwoord in elke rij

Kun jij een voorstel doen om verbinden tussen student(en), docent(en) en opleiding te vergroten?

Veiligheid

Hoe veilig voel jij je op school? (Kantine en gangen)

Hoe veilig voel jij je in de klas?

Ervaar jij dat er gepest wordt op school?

Kies één antwoord

TIPS & TOPS

Heb jij nog TOPS voor ons?! (Wat gaat goed)

Heb je nog TIPS voor ons?! (Wat kan er beter)

Heb je nog vragen en/of opmerkingen?