.

Dotazník spätnej väzby od zamestnancov

Dobrý deň kolegyňa / kolega, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorým chceme zistiť Vašu spokojnosť s onboardingom. Chceme sa neustále zlepšovať preto potrebujeme Vašu spätnú väzbu. Otázky sú anonymné.

Ďakujeme za vyplnenie a prajeme pekný deň.

Zabezpečené
1

Ako hodnotíte komunikáciu pred Vašim nástupom do práce?

Ohodnoťte od 1 do 10, kde 1 je najhorší a 10 je najlepší.
2

Boli všetky potrebné materiály a informácie pripravené a dostupné pri Vašom príchode?

Vyberte jednu možnosť.
3

Ako hodnotíte úvodné školenie počas prvého dňa?

Ohodnoťte od 1 do 10, kde 1 je najhorší a 10 je najlepší.
4

Čo by ste nám odporučili vylepšiť na organizácií prvého dňa?

Zadajte názvy kurzov, ktoré by vás zaujímali.
5

Ako dobre ste sa cítili privítaní vašimi novými kolegami?

Vyberte benefity, ktoré by ste uvítali vo firme.
6

Boli Vám predstavené kľúčové osoby a tímy, s ktorými budete spolupracovať?

Vyberte benefity, ktoré by ste uvítali vo firme.
7

Dostali ste dostatočnú podporu od Vášho nadriadeného počas prvých týždňov?

Vyberte benefity, ktoré by ste uvítali vo firme.
8

Boli všetky Vaše otázky a obavy počas onboardingu adekvátne riešené?

Vyberte jednu možnosť.
9

Čo bolo pre Vás najpozitívnejším aspektom onboardingu?

Zadajte názvy kurzov, ktoré by vás zaujímali.
10

Aké problémy alebo výzvy ste zaznamenali počas onboardingu?

Zadajte názvy kurzov, ktoré by vás zaujímali.
11

Čo by ste odkázali kandidátom, ktorí by chceli ísť pracovať do našej spoločnosti?

Zadajte názvy kurzov, ktoré by vás zaujímali.
12

Čo by ste odkázali vedeniu spoločnosti?

Zadajte názvy kurzov, ktoré by vás zaujímali.
13

Ako hodnotíte onboardingový proces?

Ohodnoťte od 1 do 10, kde 1 je najhorší a 10 je najlepší.
14

Ako hodnotíte svoj celkový pocit pripravenosti na vykonávanie svojich povinností po ukončení onboardingu?

Ohodnoťte od 1 do 10, kde 1 je najhorší a 10 je najlepší.