Spotrebiteľské preferencie na trhu mäsa a mäsových výrobkov

Dobrý deň sme študenti vysokej školy Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre, odbor obchodné podnikanie. Prosíme Vás na vyplnenie dotazníka k seminárnej práce. Skúmame spotrebiteľské preferencie na trhu mäsa a mäsových výrobkov. Dotazník je anonymný, prosíme pozorne si prečítajte všetky otázky a pravdivo označte odpovede. Ďakujeme. Bernadett Bazsóová, Edina Bazsóová, Peter Ružička, Simon Turba

Spustiť dotazník