Travestie & Transgender

Wij, studenten van de Master Vertalen aan de Vrije Universiteit van Brussel, doen onderzoek naar de identiteit van Travesties en Transgenders. Om meer inzicht te krijgen in het standpunt van Travesties en Transgenders hebben wij een enquête opgesteld. Deze is volledig anoniem en wij danken u voor uw deelname.

1 Ik ben...
Vereist antwoord

2 Travestiet/Transgender zijn is voor mij...
Vereist antwoord

3 Indien travestiet: Bent u van plan ooit een geslachtsoperatie te ondergaan?
Vereist antwoord

4 Wat is uw leeftijd? Wanneer bent u begonnen met travestie/onderging u een geslachtsoperatie?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

5 Wat is uw seksuele geaardheid?
Vereist antwoord

6 Heeft u een relatie?
Vereist antwoord

7 Indien 'a' op vraag 6: Wat vindt uw partner ervan?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

8 Wat is uw job in het dagelijks leven?
Vereist antwoord

50 tekens resterend

9 Ziet u uzelf als man of als vrouw? Geef een korte toelichting.
Vereist antwoord

10 Weet uw familie ervan? Zo ja, wat was hun reactie?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

11 Wat is doorgaans de reactie van andere mensen?
Vereist antwoord