.

88-kampanj

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

När och var vill du att kampanjen ska utspela sig?

T ex Usa 2001, London 80-talet eller Los Angelse 2024 etc, tänk helt fritt!
2

Vad skulle du vilja att kampanjen handlar om?

Tex är ni soldater, polis, narkotikasmugglare, bankrånare, småtjuvar, fredliga gräsbönder, politiker, snickare eller kung av kungsan!