Zajímá nás Váš názor na region Podchlumí!

Dobrý den,

v březnu 2021 jsme zrealizovali dotazníkové šetření s cílem zjistit aktuální potřeby a problémy na území Podchlumí. Vaše názory a doporučení přispěly k efektivní formulaci hlavních směrů rozvoje a ke stanovení priorit a opatření, která bude MAS finančně podporovat na svém území do roku 2027. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci byly pro nás cenným zdrojem informací.

Všem, kteří dotazník vyplnili, děkujeme za spolupráci.

V případě, že máte nějaké dotazy kontaktujte nás na e-mailu:

burianova@podchlumi.cz

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ BYLO UKONČENO