Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Hlasová výchova na 1. stupni ZŠ

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jsem studentkou 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své diplomové práce se zaměřuji na výzkum koncepce hlasové výchovy na 1. stupni ZŠ po celé České republice. Ráda bych zjistila úroveň profesní přípravy pedagogů, znalost zásad hlasové hygieny, četnost využití činností podporujících rozvoj dětského hlasu a především zájem pedagogů o metodické publikace, které se věnují hlasové výchově na 1. stupni ZŠ.

Hlasová výchova učí děti správným pěveckým návykům, a tak ve svém výsledku nejen rozvíjí dětský hlas, ale navíc ho i chrání před poškozením. Hlasová výchova má vliv na čistotu zpěvu, pomáhá při nápravě nezpěvnosti.“ (Alena Tichá, Učíme děti zpívat)

Dotazník je zcela anonymní, slouží jako podklad k mé diplomové práci, proto prosím o uvedení pravdivých informací. Z nabízených možností vyberte vždy podle Vás tu nejsprávnější odpověď. Na otázky, u kterých můžete vybrat více odpovědí, budete v textu upozorněni písemným dodatkem v závorce. Na doplňovací otázky můžete odpovídat do textového pole. Na otevřené otázky odpovídejte vlastními slovy na vyznačený řádek pro textovou odpověď.

Neboť čas je v dnešní době opravdu vzácnou komoditou, patří vám vřelý dík za čas strávený nad tímto dotazníkem! Mockrát děkuji.