.

drogy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

kolik ti je?

Vyberte jednu odpověď
2

co se ti vybaví, když se řekne slovo ,,drogy"

3

máš zkušenosti s drogama? (i alkohol)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

pokud jo, proč si je zkusil/a

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

pokud ne, proč bys to chtěl zkusit

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

proč si myslíš že lidi berou drogy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

od kolika let si myslíš, že by měly být povolný?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

proč si myslíš že to je problém?

9

znáte někoho kdo je na drogách závislý

Vyberte jednu nebo více odpovědí