DOTAZNÍK O ROZVOJI OBCE ČEČELICE 2019

Vážení občané,

v roce 2015 jsme Vás při tvorbě prvního Programu rozvoje obce požádali o Vaše podněty. Sešlo se jich mnoho a velkou část se jich podařilo splnit, jako například vybudování kanalizace, dětská hřiště nebo posílení autobusových spojů. Nyní Jsme o 4 roky dále a k naší práci Vás žádáme o podněty nové.

Jako obyvatelé máte řadu možností, jak budoucnost Čečelic ovlivnit.

Máte možnost přijít s návrhem na jednání zastupitelstva,

můžete kdykoliv kontaktovat přímo některého ze zastupitelů,

máte možnost přispět názorem a podněty v tomto dotazníku.

Spustit dotazník