Cliëntgerichte evaluatie: professionals en cliënten over hun ervaringen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (hierna VTRR)

Beste meneer/mevrouw, 

Bedankt dat u de tijd wil nemen om deze enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête betekent automatisch dat u deelneemt aan het onderzoek.

Al de door u gegeven antwoorden worden anoniem bewaard en alleen gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om een handelingsalternatief te ontwikkelen voor procesregisseurs, zodat zij beter kunnen aansluiten bij de behoeften van cliënten met een licht verstandelijke beperking tijdens hun interventies.

Enquête starten