Powered by

Vraťme stromy do Šardic!

Vážení občané,

naše obec může opětovně podat žádost o dotaci na výsadbu stromů v intravilánu obce. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

Pokud máte zájem o výsadbu stromu na veřejně přístupném pozemku, můžete svůj požadavek na výsadbu nejen ovocných stromů vyplnit v dotazníku, který je zveřejněn na webu obce, pod odkazem Obecní úřad – Dotazníky v termínu do pátku 20.11.2020.

Stromy budou vysazeny ZDARMA v rámci tohoto projektu.

Děkujeme za vyplnění a těšíme se Vaše podněty a návrhy!

Blažena Galiová, starostka obce

Spustit dotazník