Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Vraťme stromy do Šardic!

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

můžete vyplnit tento dotazník a vybrat si stromy, které chcete vysázet před Váš dům nebo jiný vhodný pozemek. Podmínkou je, že se musí jednat o veřejně přístupné místo (nezaplocený pozemek) v intravilánu ( uvnitř) obce.

V případě, že požadujete vysadit více druhů stromů, musíte vyplnit na každý strom samostatný dotazník!

Dotazník můžete přinést osobně na OÚ Šardice, do Obecní knihovny nebo jej můžete vhodit do schránek, které budou umístěny v místních obchodech. Dotazník lze vyplnit i elektronicky na www.sardice.cz v sekci „DOTAZNÍKY“ v termínu do 30. 6. 2019.

Stromy budou vysazeny ZDARMA v rámci tohoto projektu.

Děkujeme za vyplnění a těšíme se Vaše podněty a návrhy!

Blažena Galiová, starostka obce

Jméno, příjmení
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Vyberte prosím druhy stromů, které byste rádi vysadili ve Vaší obci
Povinná odpověď

Šardice - číslo popisné
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Kontakt - telefon, mail
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Místo budoucí výsadby - parcelní číslo
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků