Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení obyvatelé Žacléře a jeho jednotlivých lokalit,

chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji našeho města? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se město, kde žijeme nebo podnikáme, mělo rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?

V tuto chvíli končí programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a příští rok by se mělo rozjet programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji našeho města. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!

Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj našeho města do roku 2025.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!

Aleš Vaníček, starosta

Bc. Valentin Herman, DiS., místostarosta

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1 Jak se Vám ve městě žije?

2 Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

3 Co se Vám na Vašem městě nelíbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

4 Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí? Uveďte prosím konkrétně (např. prodejna elektroniky, určitý druh sociální potřeby, konkrétní sportovní vybavenost, pedikúra, kino apod.)

Zbývá 1500 znaků

5 Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti; 1 = velmi spokojen, 2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen, 5 = je mi to lhostejné)

1
2
3
4
5
Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Sociální služby
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče města o své prostředí
Kvalita dopravní infrastruktury
Podmínky pro podnikání
Rozvoj města
Informovanost o dění ve městě

6 Mezilidské vztahy ve městě považujete za:

7 Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

8 Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (zatrhněte maximálně tři možnosti)

9 Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?

10 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?

11 Pokud jste v předcházející otázce uvedli ANO, jak se můžete zapojit?

Zbývá 1500 znaků

12 Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

13 Obecné informace o respondentovi

14 Věk

15 Vaše vzdělání

16 Jak dlouho ve městě žijete/působíte?

17 Název lokality, ve které bydlím/působím

18 Jsem

19 Typ Vaší domácnosti

20 Vaše další náměty, připomínky, komentáře: Uveďte např. konkrétně, co by bylo potřeba ve městě opravit (např. uveďte, jaká komunikace potřebuje rekonstruovat, jaká veřejná budova potřebuje opravit apod.) či zlepšit (např. zlepšení zeleně ve vytipovaném místě, více prvků na dětské hřiště apod.)

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.