.

Dotazník spätnej väzby od zamestnancov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš celkový dojem z práce vo firme?

Vyberte jednu odpoveď, ktorá najviac zodpovedá vašemu dojmu.
2

Ako hodnotíte komunikáciu vo firme?

Ohodnoťte komunikáciu na škále 1-10, pričom 1 je najhoršia a 10 je najlepšia.
3

Aké zmeny by ste uvítali vo firme?

Napíšte svoje nápady na zlepšenie, akékoľvek zmeny, ktoré by ste ocenili.
4

Ktorý aspekt práce vám robí radosť a prečo?

Napíšte, čo konkrétne v práci vás teší a prečo je pre vás dôležité.
5

Ako by ste hodnotili pracovné prostredie vo firme?

Ohodnoťte pracovné prostredie na škále 1-10, pričom 1 je najhoršie a 10 je najlepšie.
6

Aký je váš názor na náš tím kolegov?

Vyjadrite váš názor na kolektív tím, spoluprácu a vzájomné vzťahy.
7

Ako spokojní ste s vašimi pracovnými úlohami a povinnosťami?

Vyberte jednu odpoveď, ktorá najviac zodpovedá vašej spokojnosti.
8

Akú máte názor na systém odmeňovania vo firme?

Ohodnoťte systém odmeňovania na škále 1-10, pričom 1 je najhorší a 10 je najlepší.
9

V akej miere cítite podporu nadriadených pri plnení pracovných úloh?

Ohodnoťte podporu nadriadených na škále 1-10, pričom 1 je najnižšia a 10 je najvyššia.
10

Aké ďalšie zmeny vo firme by ste uvítali?

Popíšte, akékoľvek ďalšie zlepšenia alebo zmeny, ktoré by ste chceli v našej firme vidieť.