Dotazník pro občany MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Integrované strategie území regionu MAS Krnovsko. Příprava strategického dokumentu, který ovlivní budoucí vývoj území, je zodpovědnou úlohou, vyžadující respekt k potřebám místních obyvatel. Vaše názory, postřehy a nápady, jak by se měla Krnovsko dále vyvíjet, proto velmi uvítáme. Jednou z možností, jak se do přípravy strategie zapojit, je věnovat několik minut svého času k zodpovězení následujících otázek. Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi nebudou využity k jiným účelům.    

 
Spustit dotazník