.

Mieszkańcy - Atrakcyjność Lubiąża w opinii mieszkańców

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy jest Pani/Pan mieszkańcem wsi Lubiąż

Wybierz jedną odpowiedź

Jeżeli NIE - zapraszam do wypełnienia ankiety skierowanej do osób odwiedzających Lubiąż, dostępnej pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/X9U7A7W6A3I6Y5L1O 

Jeżeli NIE i nie znają Państwo wsi Lubiąż - bardzo proszę o niewypełnianie kwestionariusza.

2

Czym dla Państwa jest atrakcyjność turystyczna?

Proszę podać krótką definicję, lub słowa kluczowe