.

Kwestionariusz oceny organizacji w wymiarze kultury organizacyjnej

Cześć, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu ocenę organizacji w wymiarze kultury organizacyjnej w naszej firmie.

Ankieta składa się z sześciu pytań. Podane są cztery odpowiedzi, między które należy rozdzielić 100 punktów w zależności od tego, w jakim stopniu dana odpowiedź odzwierciedla sytuację w naszej firmie. Najwięcej punktów należy przypisać odpowiedzi, która jest najbliższa rzeczywistej sytuacji w organizacji.

Na przykład jeśli pierwsza odpowiedź jest bardzo bliskim odzwierciedleniem postrzeganej sytuacji, odpowiedź druga i trzecia są do pewnego stopnia trafne, a odpowiedź ostatnia jest najmniej zbliżona do stanu faktycznego, można przypisać 55 punktów odpowiedzi pierwszej, po 20 punktów odpowiedzi drugiej i trzeciej oraz 5 punktów odpowiedzi czwartej. Łączna suma przyznanych punktów wynosić musi 100.

Analogicznie rozdzielić należy punkty dotyczące stanu pożądanego, czyli takiego, jaki powinien istnieć w naszej firmie za pięć lat .


Szacowany czas badania to 15 minut.

Ankieta prowadzona jest w ramach pracy magisterskiej.

Odpowiedzi są w pełni anonimowe.


Dziękuję za poświęcony czas!

Jan

Zabezpieczony
Ocena kultury organizacji
1

Jaka jest ogólna charakterystyka organizacji

Pamiętaj, rozdziel 100 punktów na stan obecny oraz 100 punktów na stan pożądany.
Ocena kultury organizacji
2

Styl przywództwa w organizacji

Pamiętaj, rozdziel 100 punktów na stan obecny oraz 100 punktów na stan pożądany.
Ocena kultury organizacji
3

Styl kierowania pracownikami

Pamiętaj, rozdziel 100 punktów na stan obecny oraz 100 punktów na stan pożądany.
Ocena kultury organizacji
4

Co zapewnia spójność organizacji

Pamiętaj, rozdziel 100 punktów na stan obecny oraz 100 punktów na stan pożądany.
Ocena kultury organizacji
5

Na co kładzie się największy nacisk

Pamiętaj, rozdziel 100 punktów na stan obecny oraz 100 punktów na stan pożądany.
Ocena kultury organizacji
6

Jakie są kryteria sukcesu w organizacji

Pamiętaj, rozdziel 100 punktów na stan obecny oraz 100 punktów na stan pożądany.
Ocena kultury organizacji
7

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
8

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jak długo pracujesz w naszej firmie?

Wybierz jedną odpowiedź
10

W jakiej formie pracujesz?

Wybierz jedną odpowiedź
Ocena kultury organizacji

Dziękuję za poświęcony czas. Badanie będzie wykorzystane w mojej pracy magisterskiej.

Mam nadzieję, że wyciągnięte z niego wnioski przysłużą się do poprawy kultury organizacyjnej w naszej firmie.