.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který mapuje spokojenost se službami a provozem MŠ AGEL s.r.o. ve školním roce 2023/2024. Dotazník je dalším podkladem k evaluaci školy. Slouží jako nástroj k dalšímu zkvalitnění mateřské školy. Děkujeme Vám za jeho vyplnění! Bc. Jana Javorská
1

Z jakého důvodu jste vybrali pro své dítě právě Mateřskou školu AGEL s.r.o.

Vyberte jednu odpověď
2

Jakou provozní dobu školy byste preferovali?

Vyberte jednu odpověď
3

PŮVODNÍ PROVOZNÍ DOBA OD 6:00 - 17:00

Vyberte jednu odpověď
4

Jakou měsíční částku školného byste akceptovali?

Vyberte jednu odpověď
5

Seznámili jste se se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy? (umístěný v šatně MŠ)

Vyberte jednu odpověď
6

Sledujete vzdělávací nabídku na nástěnce v MŠ?

Vyberte jednu odpověď
7

Jste spokojeni s nabídkou aktivit a akcí pro děti?

Vyberte jednu odpověď
8

Jaké aktivity nebo akce byste pro své dítě uvítali?

9

Jste spokojeni s kvalitou pedagogů v MŠ AGEL?

Vyberte jednu odpověď
10

Spokojenost s pedagogem - Bc. Eva Teichmanová

Vyberte jednu odpověď
11

Jaké změny pro zlepšení kvality práce tohoto pedagoga navrhujete?

12

Spokojenost s pedagogem - Bc. Gabriela Wilčková

Vyberte jednu odpověď
13

Jaké změny pro zlepšení kvality práce tohoto pedagoga navrhujete?

14

Spokojenost s vedením MŠ - Bc. Jana Javorská

Vyberte jednu odpověď
15

Jaké změny či podněty byste vedení MŠ navrhli?

16

Jste spokojení s úklidem MŠ?

Vyberte jednu odpověď
17

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?

Vyberte jednu odpověď
18

Jaké změny pro zkvalitnění stravy navrhujete?

19

Jste spokojeni s poskytováním informací?

Vyberte jednu odpověď
20

Jaké informační kanály nejvíce využíváte?

Vyberte jednu odpověď
21

Co byste v rámci informovanosti doporučili vylepšit?

22

Jste spokojeni s podobou interiéru a vybavení v MŠ?

Vyberte jednu odpověď
23

Jaké změny byste pro úpravu navrhli?

24

Jste spokojeni s podobou exteriéru - zahradou?

Vyberte jednu odpověď
25

Jaké změny byste pro úpravu zahrady navrhli?

26

Měli byste zájem o častější akce pro rodiče s dětmi?

Vyberte jednu odpověď
27

Měli byste zájem o odborné přednášky pro rodiče? Např. Specifické poruchy chování a učení, Rozvíjení grafomotoriky, Výchova dítěte v období od 3 - 7 let, atd...-psycholog, logoped

Vyberte jednu odpověď
28

Jaká témata, prezentována odborníky by Vás nejvíce zajímala?

29

Měli byste zájem, podílet se na zkvalitnění MŠ?

Vyberte jednu odpověď
30

Sponzorský dar

Vyberte jednu odpověď
31

Materiální dar

Vyberte jednu odpověď
32

Zde máte možnost vyjádřit se volně, poskytnout nám další inspirace, podněty, doporučení, apod...

33

VELMI DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS PŘI VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. VĚŘTE, ŽE VAŠE ODPOVĚDI JSOU PRO ZKVALITNĚNÍ NAŠÍ PRÁCE DŮLEŽITÉ.