Powered by

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE OBCE NEMOJANY

Milí spoluobčané,


naše obec začala v současné době vytvářet komunikační strategii, která 

se zpracovává v souvislosti s realizací projektu "Zvýšení kvality komunikace 

v obcích Dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina". Dokument má přispět ke správnému nastavení komunikace směrem k občanům a tím pádem k eliminaci současně řešených problémů, jako jsou např. výskyt dezinformací či deficit informací pro občany. Považujeme za velmi důležité znát vaše názory na to, 

jak vůbec komunikace v obci probíhá, zejména mezi občany a vedením obce.


Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování komunikační strategie obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.


Dotazník, prosím, vyplňte do 6. 11. 2022.


Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.Spustit dotazník teď