.

volný čas

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
question image
2

Navštěvujete školu s maturitním oborem?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak dlouho se dopravujete do školy i ze školy?

(dohromady)
question image
4

Kolik hodin denně spinkáte?

měřítko: 1hvězdička = 1hodina
question image
5

Jsi spokojen s množstvím volného času?

Vyberte jednu odpověď
6

Kolik hodin denně strávíš učením mimo školu?

hvězdička jest hodina a pokud se učíš více, tak neodpovídej
7

Cítíš se školou omezován?

Vyberte jednu odpověď
question image