.

Wellbeing červen 2024 ZE2

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Cítíte se ve škole bezpečně?

2

Cítíte se na praxi bezpečně?

3

Chtěli byste ve škole něco změnit?

Vyberte jednu odpověď
4

Pokud ANO, uveďte co:

5

Chtěli byste na praxi něco změnit?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud ANO, uveďte co: