Chestionar pentru Evaluarea Comunicării Organizaționale în Școala Gimnazială Anton Pann

Instrucțiuni: Acest chestionar are scopul de a evalua percepțiile cadrelor didactice privind comunicarea organizațională în cadrul Școlii Gimnaziale Anton Pann. Vă rugăm să răspundeți la fiecare întrebare cu sinceritate, utilizând scala de la 0 (Deloc de acord) la 5 (Total de acord). Răspunsurile sunt anonime și vor fi utilizate doar în scopuri de cercetare pentru îmbunătățirea procesului de comunicare în școală.

Scală de răspuns: 0 - Deloc de acord, 1 - Puțin de acord, 2 - Moderat de acord, 3 - De acord, 4 - Foarte de acord, 5 - Total de acord


Mulțumim pentru timpul acordat! 

Începeți Chestionarul Acum