KPMV 2020

Vážení členové a příznivci Kruhu přátel muzea Varnsdorf,

rádi bychom Vás požádali o Vaši zpětnou vazbu na fungování Kruhu přátel muzea Varnsdorf (KPMV). Budeme vděčni za vyplnění krátkého anonymního dotazníku (12 otázek). Výsledky budou využity pro vnitřní potřeby spolku a zpracování diplomové práce na téma přínosu neziskového sektoru pro rozvoj místní komunity. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s využitím výsledků pro výše zmíněné účely.

1 Jste
Povinná odpověď

2 Věková kategorie
Povinná odpověď

3 Jste členem Kruhu přátel muzea Varnsdorf, z.s. (dále KPMV)
Povinná odpověď

4 Účastníte se spolkových akcí KPMV
Povinná odpověď

5 Pokud se akcí účastníte, preferujete
Povinná odpověď

6 Kde získáváte informace o akcích KPMV
Povinná odpověď

7 Výše členských příspěvků KPMV (nyní je 200 Kč/rok pro ekonomicky aktivní, 100 Kč/rok pro ekonomicky neaktivní - senioři, studenti apod.)
Povinná odpověď

8 Organizace akcí KPMV
Povinná odpověď

9 Pro zajištění činnosti KPMV je potřeba nezbytná technika a vybavení. Co je podle Vás potřeba
Povinná odpověď

10 Znáte vlastivědný sborník Mandava?
Povinná odpověď

11 Jaká část obsahu sborníku Mandava vás nejvíce zajímá?
Povinná odpověď

12 Získali jste díky KPMV nové přátele nebo známé? Co pro Vás členství nebo účast na akcích znamená?

Zbývá 1500 znaků