.

Prihláška na tábor Teenweek

Tešíme sa, že sa prihlasuješ na tábor Teenweek.

Po zaslaní prihlášky, prines sumu za tábor - 50 EUR na faru CZ ECAV v Pozdišovciach.

Secured
1

Meno a Priezvisko

2

Dátum narodenia

3

Adresa trvalého bydliska

4

Telefonický kontakt

5

Meno a priezvisko rodiča

6

Telefonický kontakt na rodiča