Zlepšenie imidžu firmy v podniku PrecistecGroup, s.r.o.

Dobrý deň, prosím vás o vyplnenie dotazníka, ktorý robím za účelom spracovania svojej bakalárskej práce „Zlepšenie imidžu firmy vo vybranom podniku“ v odbore Priemyselné Inžinierstvo na Žilinskej Univerzite v Žiline.

Dotazník je zložený z otázok s výberom z možností, prípadne doplnením vášho názoru (to je na dobrovoľnej báze). Dotazník je anonymný a preto vás prosím o úprimné odpovede (teda tak, ako to Vy sám/a vidíte, vnímate a cítite).

Ďakujem Vám za spoluprácu.

Spustiť dotazník