Postoje učitelů k cizincům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto anonymního dotazníku pro účely mé diplomové práce. Vaše odpovědi jsou pro mě nesmírně cenné, neboť mi poskytnou důležitá data potřebná pro můj výzkum. Vyplnění dotazníku zabere jen několik minut a všechny poskytnuté informace budou použity výhradně pro akademické účely. Velmi bych ocenila, pokud byste mohl/a tento dotazník také sdílet s ostatními, kteří by mohli přispět k mé práci. Děkuji Vám velmi za Váš čas a spolupráci.

Spustit dotazník teď