.

Summer opening

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako celkovo hodnostíš "housku" ?

Vyber jednu odpoveď, pričom 10 je nejlepšie.
2

Zabavil/la si sa ?

3

Kvalita ozvučenia

Vyberte jednu odpoveď, pričom 5 je najlepšie.