.

Vývoj nezaměstnanosti na Příbramsku

Dobrý den, jmenuji se Veronika Kortusová, studuji třetím ročníkem na České zemědělské univerzitě v Praze. Dovoluji si vás požádat o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Tento dotazník se věnuje tématu o vývoji nezaměstnanosti v Příbramském regionu, je určen pro občany žijící na Příbramsku, je anonymní a získaná data budou použita výhradně pro účely v bakalářské práci. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 15 minut. Svou odpověď zakroužkujte.

Zabezpečeno
1

Vaše pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
2

Váš věk:

Vyberte jednu odpověď
3

Rodinný status:

Vyberte jednu odpověď
4

Nejvyšší ukončené vzdělání:

Vyberte jednu odpověď
5

Délka vaší aktuální/minulé nezaměstnanosti:

Vyberte jednu odpověď
6

Jaká je vaše aktuální situace v zaměstnání?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak dlouho žijete v okresu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
8

Jak často jste v posledních 12 měsících měnil/a zaměstnání?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaké faktory byly podle vás hlavní příčinou nezaměstnanosti v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaké formy podpory nezaměstnanosti jste využil/a v minulosti nebo současně využíváte?

Vyberte jednu odpověď
11

Co by podle vás snížilo nezaměstnanost v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
12

Jaký vliv má podle vás na vývoj nezaměstnanosti vzdělání v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
13

Který sektor podle vás má největší potenciál pro tvorbu nových pracovních míst v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
14

Jaké je vaše očekávání ohledně budoucího vývoje nezaměstnanosti v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaké jsou vaše hlavní dovednosti nebo zkušenosti, které byste rádi/a využil/a při hledání nového zaměstnání v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
16

Jaké jsou podle vás hlavní překážky při hledání zaměstnání v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
17

Jaké jsou vaše očekávání ohledně budoucích změn v oblastech, které mohou ovlivnit zaměstnanost v regionu Příbram (např. technologický pokrok, změny v ekonomice)?

Vyberte jednu odpověď
18

Jaký je váš názor na současnou situaci na trhu práce v regionu Příbram ve srovnání s předchozími lety?

Vyberte jednu odpověď
19

Jaký je váš názor na úroveň podpory a služeb poskytovaných úřadem práce v regionu Příbram?

Vyberte jednu odpověď
20

Jaké jsou vaše hlavní zdroje informací o pracovních příležitostech v našem regionu?

Vyberte jednu odpověď