Prístup učiteľa materskej školy k deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vážení učitelia, moje meno je Jana Káziková a som študentka 3. ročníka Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce o prístupe učiteľa materskej školy k deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Dotazník je určený pre učiteľov materskej školy. Zakrúžkujte prosím, vždy jednu odpoveď. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Spustiť dotazník