EFSA cooperation

Proces ucházení se o grant EFSA může být negativně ovlivněn řadou externích a interních faktorů. Ty mohou způsobit, že se organizace po prvotním zvažování rozhodně o grant EFSA ani neucházet, případně, že přípravu žádosti ukončí. Jinou situací je, že organizace návrh řešení úspěšně podá, přestože musí překonat řadu administrativních a/nebo technických problémů.


Smyslem tohoto průzkumu je zjistit, s jakými problémy se organizace při podávání návrhů na řešení grantových výzev EFSA setkávají, a umožnit EFSA přijmout opatření k odstranění existujících nedostatků.


Prosíme o zodpovězení následujících dotazů.

Mockrát děkujeme za zpětnou vazbu.

Spustit dotazník teď