"Ocena Wpływu Technik Wychowawczych na Umiejętności Społeczne i Emocjonalne Dzieci w wieku 12-15lat w Placówkach Opiekuńczych"

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Proszę o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz