Badanie losów absolwentów gimnazjum w Broniszewicach

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej losy absolwentów. Ankieta jest anonimowa, jednak zależy nam na prawdziwych odpowiedziach, które pozwolą na podniesienie jakości pracy szkoły.

Rozpocznij ankietę teraz