Badanie losów absolwentów gimnazjum w Broniszewicach

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej losy absolwentów. Ankieta jest anonimowa, jednak zależy nam na prawdziwych odpowiedziach, które pozwolą na podniesienie jakości pracy szkoły.

Jaką szkołę wybrałeś po ukończeniu gimnazjum?
Wymagana odpowiedź

Czy udało ci się dostać do szkoły pierwszego wyboru?
Wymagana odpowiedź

Co wpłynęło na Twój wybór szkoły?
Wymagana odpowiedź

Czy wiadomości i umiejętności uzyskane w gimnazjum ułatwiły ci dalszą naukę?
Wymagana odpowiedź

Czy nauka w gimnazjum rozwinęła w Tobie zainteresowania?
Wymagana odpowiedź

Jak często wracasz wspomnieniami do czasów nauki w gimnazjum?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób gimnazjum ułatwiło ci wybór dalszego kształcenia?
Wymagana odpowiedź

Czy gimnazjum przygotowało cię do radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
Wymagana odpowiedź

Czy gimnazjum przygotowało Cię do pracy charytatywnej?
Wymagana odpowiedź

Zaznacz mocne strony swojego gimnazjum (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Słabą stroną gimnazjum jest:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Z gimnazjum najlepiej wspominam:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Gimnazjum ukończyłem w roku...
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Podaj płeć
Wymagana odpowiedź