Implementácia OMAHA systému v rodine so sluchovo postihnutým dieťaťom

Dobrý deň!

Moje meno je Natália Nagyová a som študentkou 3.ročníka v odbore ošetrovateľstvo na UKF v Nitre. Dovoľte mi prosím obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži na analýzu zisťovania k mojej bakalárskej práci. Dotazník je anonymný, všetky Vaše údaje využijem iba ku spracovaniu svojej bakalárskej práce. V jednotlivých otázkach zaškrtnite tú variantu, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď. Za Vašu ochotu a čas strávený pri vypĺňaní dotazníka Vám vopred ďakujem.

Spustiť dotazník