Buurtonderzoek Bewonersorganisatie BOCL

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank voor het meewerken aan dit buurtonderzoek.

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons een beter inzicht te krijgen in wat er leeft in onze buurt. Zo kunnen wij U als bewonersorganisatie nog beter van dienst zijn. Alle antwoorden in dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden vertrekt. Dit onderzoek is volledig anoniem. 

Het bestuur

1 Bent u een man of een vrouw?
Vereist antwoord

2 Welke categorie vertegenwoordigt het beste uw leeftijd?
Vereist antwoord

3 Wat is uw burgelijke staat?
Vereist antwoord

4 In welke straat bent U woonachtig of heeft U een bedrijf
Vereist antwoord

5 Is iemand in uw huishouden eigenaar van een klein bedrijf?
Vereist antwoord

6 Welke van de volgende categorieën beschrijft het beste uw huidige arbeidsstatus?
Vereist antwoord

7 Bent U huurder of eigenaar van uw huidige woning
Vereist antwoord

8 Hoeveel kinderen onder 18 jaar oud zijn er in uw gezin? [Vul een 0 in voor geen]
Vereist antwoord

20 tekens resterend

9 Bent U tevreden over de buurt waarin U woont?
Vereist antwoord

10 Wat kan of moet er volgens U verbeterd worden?

1500 tekens resterend

11 Zou U daar zelf ook iets voor willen doen?

12 Heeft U regelmatig contact met uw buren?
Vereist antwoord

13 Heeft U wel eens last van geluidsoverlast van bijvoorbeeld de A15 / Betuwelijn / Metro of anders? [Licht U antwoord hieronder toe.]

1500 tekens resterend

14 Heeft U wel eens te maken met gemeentelijke instantie voor bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning
Vereist antwoord

15 Kent U de bewonersorganisatie BOCL?
Vereist antwoord

16 Bent U bekent met de Facebookpagina van de BOCL?
Vereist antwoord

17 Volgt U nieuws over uw buurt, bijvoorbeeld via huis-aan-huis bladen / internet etc?
Vereist antwoord

18 Aan welke zaken zou de bewonersorganisatie BOCL volgens U eens iets moeten doen?

1500 tekens resterend